Regionalny Bank Inicjatyw i Zasobów Senioralnych, to platforma wsparcia i promocji działań w zakresie integracji społecznej osób starszych, w tym także niepełnosprawnych.

W zakresie inicjatyw Platforma ukierunkowana jest na identyfikowanie dostępnych w województwie opolskim usług kierowanych do osób starszych, tworzeniu bazy danych, w tym m.in. o usługach kulturalnych, edukacyjnych, aktywizacji społecznej, zdrowotnej, itp., a także tych oferowanych przez sektor „Srebrnej ekonomii”.

Osiągnięcie celów w zakresie. aktywizacji ww. osób, nastąpi poprzez osobisty i łatwy dostęp do skatalogowanej i uporządkowanej wg logicznych kluczy informacji przez samych beneficjentów, ale także poprzez bieżące dostarczanie informacji osobom sprawującym funkcje opiekuńcze. Tym samym proponowane w projekcie usługi opiekuńcze i asystenckie będą poszerzone o oferty w zakresie szeroko pojętej aktywizacji. Nośnikiem informacji jest strona www, w której informacje o ww. usługach są dostępne w układzie tematycznym i terytorialnym.

W zakresie zasobów Platformy zbierane sa deklarowane przez osoby starsze ich indywidualne zasoby w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych, zainteresowań, doświadczeń i inne. Tak zidentyfikowane zasoby pozwolą na korzystanie z nich np. przez NGO i instytucje organizujące wolontariat senioralny, UTW i wszystkich, chcących skorzystać z niewykorzystywanych możliwości tkwiących w osobach starszych. Tym samym realizowany będzie najbardziej wartościowy obszar działań inkluzyjnych, jakim pozostaje nie tyle działalność na rzecz seniorów, ale ta która przez nich samych, zgodnie z posiadanymi kompetencjami może być realizowana. Działania takie pozwolą także na uruchomienie dotąd niezidentyfikowanych zasobów, które właściwie wykorzystywane mogą w znacznym stopniu służyć nie tylko beneficjentom, ale przyczyniać się do rozwoju regionu i z pewnością jako kluczowy czynnik zwiększać kapitał społeczny pozostawiając seniorów w głównym nurcie życia społeczności Opolszczyzny.


13 grudnia 2018 r.- Niemodlin

Tradycyjnie już, kolejne spotkanie zorganizowano w Wawelnie w restauracji “Złoty Róg”. 13 grudnia 2018 r. prawie 80 – osobowa grupa “studentów” UTW i zaproszonych gości zasiadła przy świątecznie nakrytych stołach. Prezes UTW Teresa Kucharzak-Juszczyk powitała wszystkich zebranych, złożyła życzenia świąteczno – noworoczne i podziękowała aktywnym seniorom za godne reprezentowanie Uniwersytetu w społeczności lokalnej i wojewódzkiej: grupie “DEKOART”, grupie teatralnej, sportowej i seniorom z chóru “Piąty Bieg”. Podziękowała też członkom zarządu UTW za bezinteresowną pracę na rzecz innych. Następnie życzenia świąteczne i gratulacje za wspaniałe osiągnięcia złożyła Pani Burmistrz Dorota Koncewicz, która przekazała seniorom pięknie wydaną nową książkę pt.”Szlachecki Ród Prażmów na Przestrzeni Wieków “. W czasie świątecznej biesiady przygotowano smaczne i pięknie podane potrawy. Kolejnym miłym akcentem wieczoru był występ chóru “Piąty Bieg”, którego opiekunką jest P. Ewa Juszczak. Chór otrzymał zasłużone brawa, a ostatnie dwie kolędy zaśpiewaliśmy razem. Koleżanki z grupy”DEKOART” wręczyły zaproszonym gościom i zarządowi własnoręcznie wykonane upominki. Seniorzy otrzymali też piękną rzeźbę ceramiczną zamku od Pani Joanny Kardasińskiej w podziękowaniu cyt.” za wspólne zapisywanie kart historii w zamku Niemodlin “. Spotkanie zakończyło się o godz. 21.00. [https://niemodlin.pl/4688/114/spotkanie-oplatkowe-utw-niemodlin.html]


10 listopada 2018 r.– Głuchołazy

Stowarzyszenie Seniorów Głuchołaz ,,Wichrowe Wzgórze” włączyło się w obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W przeddzień 100 rocznicy Niepodległości Polski w sali widowiskowej Centrum Kultury odbyło się III Głuchołaskie Międzypokoleniowe Dyktando Niepodległościowe. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Głuchołaz, Edward Szupryczyński, który swoją obecnością zaszczycił organizatorów i uczestników dyktanda. Punktualnie o godzinie 11:11 uczestnicy ortograficznych zmagań oraz zaproszeni goście odśpiewali ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie wysłuchano przygotowany przez członkinie Stowarzyszenia krótki program artystyczny. Odczytano ,,Depeszę do szefów mocarstw notyfikującą powstanie Państwa Polskiego z 16 listopada 1918 roku‘’ Józefa Piłsudskiego oraz zaprezentowano wiersze: Marii Konopnickiej, Wisławy Szymborskiej, Leopolda Staffa, Antoniego Słonimskiego i Marcina Wolskiego. Na zakończenie części artystycznej zespół wokalny „Wichrowe Wzgórze” odśpiewał pieśń „Zwyciężył orzeł biały”. Po części artystycznej 53 uczestników dyktanda przystąpiło do zmagań z ortografią oraz uczestniczyło w lekcji historii związanej z pierwszymi latami istnienia II Rzeczpospolitej. Wśród piszących nie zabrakło przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej i Miejskiej Rady Seniorów. Na zakończenie uroczystego wydarzenia, zgodnie z przyjętą tradycją, każdy z obecnych mógł poczęstować się wypiekami naszej koleżanki, tym razem z pysznymi polskimi jabłkami w roli głównej. [https://nowe.glucholazy.pl/1564-glucholaskie-miedzypokoleniowe-dyktando-niepodleglosciowe]


27 października 2018 r. – Kędzierzyn – Koźle

W Domu Dziennego Pobytu Nr 3 „Radość” w Kędzierzynie-Koźlu siedem drużyn artystycznie uzdolnionych seniorek i seniorów zmierzyło się w miejskim konkursie plastycznym. Jak co roku, motywem przewodnim wydarzenia była polska złota jesień. Tym razem, nasyceni w ostatnich tygodniach ciepłym jesiennym słońcem i feerią jesiennych barw za oknem, seniorzy zaprezentowali w swoich pracach jedną z najpiękniejszych barw tej pory roku – kolor złota. Od szesnastu lat organizatorem konkursu „Plastyczne Klimaty – Jesienny Collage jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. Gospodarzami i autorami koncepcji tegorocznej edycji konkursu były dwa ośrodki wsparcia: Dom Dziennego Pobytu Nr 1 “Pod Brzozą” oraz Dom Dziennego Pobytu Nr 3 “Radość”. W konkursie wzięło udział siedem zespołów reprezentujących podmioty ukierunkowane na wsparcie grupy osób w wieku senioralnym: pięć Domów Dziennego Pobytu z Kędzierzyna-Koźla, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej. Zauważalny jest wzrost ilości panów w zespołach w stosunku do poprzednich lat. Uczestnicy w toku niespełna trzygodzinnej pracy starali się z najwyższym kunsztem przelać swoje wizje złocistej jesieni na tworzone prace. W trakcie konkursu panował artystyczny gwar i entuzjazm, a na twarzach uczestników zauważyć można było rzeczywisty zapał i zaangażowanie. Wśród wykonanych dzieł znalazły się efektowne kompozycje: wieńce, stroiki, fantazyjne drzewka oraz oryginalne w wykonaniu zwierzęta – wszystkie zawierające dary jesieni i elementy przyrody, jak kora z drzew, mech leśny, orzechy, ale również artykuły codziennego użytku, jak chociażby makaron rurki lub kolorowe kredki. Inwencja i twórczość zespołów uczestniczących w konkursie z roku na rok nieustannie wzrasta. Wydarzenie uświetnione zostało obecnością Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Pani Sabiny Nowosielskiej, która, jak podkreśliła, kolejny raz zachwyciła się niezwykłymi zdolnościami plastycznymi seniorów, ale także ich pogodą ducha i radością z życia. Zachęciła uczestników do zaangażowanej pracy i życzyła pięknych jej efektów. Konkurs „Plastyczne klimaty – Jesienny Collage 2018” został, podobnie jak w ostatnich latach, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Foto 1. Jesienny Collage – Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Sabina Nowosielska oraz organizatorzy podczas uroczystego otwarcia konkursu

Foto 2. Jesienny Collage – Jesienne arcydzieła powstałe w ramach konkursu

Foto 3 Jesienny Collage – Seniorzy w trakcie pracy twórczej


17 października 2018 r. – Opole

Młodość przychodzi z wiekiem” – pod takim hasłem odbył się w opolskim Teatrze im. Jana Kochanowskiego Regionalny Dzień Seniora. Cel jest jeden: zachęcić seniora do aktywnego stylu życia, zapoznać z nowinkami medycznymi, a co najważniejsze – wspólnie w jednym miejscu zgromadzić wszystkie środowiska senioralne, by mogły się ze sobą spotkać. Byli więc przedstawiciele domów złotej jesieni, klubów działających przy osiedlach, stowarzyszeń, zespołów, które mają wspólny mianownik – sprawiają, że życie po sześćdziesiątce nabiera nowego blasku. Seniorzy mogli skorzystać z wiedzy wielu specjalistów. Dowiadywali się od dietetyków, jak odpowiednio skomponować obiad czy kolację, aby to co, się je, sprawiało przyjemność i dodawało witalności. Aktywny senior to taki, który korzysta z kursów komputerowych czy językowych. Spotyka się w klubach, centrach senioralnych, a w mniejszych miejscowościach w świetlicach. Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego, który uroczyście otworzył spotkanie, przyznaje, że bardzo lubi wsłuchiwać się w opinie tego środowiska. To są młode osoby duchem, niejeden raz jestem zaskoczony datą wpisaną w dowodzie osobistym, gdy widzę zaangażowanie tych ludzi. Za każdym razem inspiruję się ich pomysłami. Mają dojrzałe spojrzenie na życie, dostrzegają niuanse, które tak mocno na nas oddziałują. Cieszę się, że jest nas tak dużo w trakcie święta senioralnego. To pokazuje, że każdy z nas potrzebuje spotkania i na to spotkanie jest bardzo otwarty. Dziś też przypominamy o specjalnym programie „Opolskie dla rodziny”. O tym, że seniorzy dzięki samorządowy województwa mogą korzystać z wielu badań, profilaktyki, pomocy. Nie muszą stać w kolejkach – podkreśla marszałek. [http://www.opolskie.pl/2018/10/seniorzy-sa-wspaniali-udowodnili-to-w-opolu].


1 października 2018 r. – Kędzierzyn – Koźle

W tym dniu świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w sposób szczególny – w ramach II edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej „Senior Znaczy Szacunek” realizowanej przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej najstarsi mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla mieli niepowtarzalną możliwość skorzystania z szeregu nieodpłatnych atrakcji oraz aktywności. Szeroki zakres informacji oraz praktycznych wskazówek dotyczących aktywnego i bezpiecznego funkcjonowania w jesieni życia stanowił największy walor wydarzenia. Zostało ono objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Organizatorami i partnerami przedsięwzięcia byli: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Przedsiębiorstwo Tauron, Fundacja Ziko dla Zdrowia oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. Miasteczko Seniora, które na dzień 1 października 2018 r. powstało w Hali Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu od godziny 10.00 do 14.00 wypełnione zostało stoiskami, punktami, wystawami i występami artystycznymi. Mieszkańcom naszego miasta zaproponowano różnego rodzaju poradnictwo w zakresie profilaktyki zdrowia, jak np. pomiar ciśnienia, porady kosmetyczne i farmaceutyczne, konsultacje urologiczne z badaniem USG, badanie słuchu, badanie skóry głowy, technologie redukcji bólu, a także konsultacje z podologiem. Przed budynkiem hali w specjalnym busie wykonywano spirometrię i analizę wieku serca. Każdy uczestnik wydarzenia w wieku 60+ miał możliwość wyrobienia Karty Seniora. Podczas przedsięwzięcia zorganizowane były warsztaty plastyczne oraz wystawa prac sekcji malarskiej Stowarzyszenia UTW w Kędzierzynie-Koźlu. W ramach wydarzenia osoby starsze uzyskały porady związane z bezpieczeństwem konsumenckim, m.in. jak nie dać się oszukać, czy jak wypowiedzieć niekorzystną umowę. Charakter informacyjny kampanii „Senior Znaczy Szacunek” został wdrożony dzięki prezentacji różnych instytucji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle, których działalność ukierunkowana jest na wspieranie osób starszych. W ideę wydarzenia włączono promocję czytelnictwa dzięki zaprezentowaniu mobilnej biblioteki przygotowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu. Dodatkową atrakcją, która umiliła uczestnikom czas spędzony w Miasteczku Seniora były artystyczne występy zespołu „Kwiatki Magnolii” z Domu Dziennego Pobytu Nr 2 „Magnolia”, zespołu „Słowianki” z Domu Dziennego Pobytu Nr 3 „Radość”, formacji tanecznej „Single” z Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz Dom”, zespołu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” oraz występ dzieci z klas I-III z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu. Rozmiar kędzierzyńskiej odsłony kampanii pn. „Senior Znaczy Szacunek” odcisnął się na świadomości uczestników oraz mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, a jego przesłanie, na co liczą organizatorzy przedsięwzięcia, zmieniło społeczny odbiór starości i wpłynęło na poprawę jakości życia osób starszych zamieszkujących nasze miasto.

Katarzyna Weklicz

Foto 1 Senior znaczy szacunek – Występy artystyczne podczas kampanii Senior Znaczy Szacunek

Foto 2 Senior znaczy szacunek – Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle wspiera kampanię i korzysta z nieodpłatnych konsultacji


30 sierpnia 2018 r. – Niemodlin

W ramach projektu “Naukowy Rozwój Seniora” grupa seniorów UTW Niemodlin została zaproszona przez Agnieszkę Bąkowską przedstawicielką Collegium Nobilium Opoliense na “Piknik Europejski” seniorów. Byli tam po raz drugi. W ramach pikniku seniorzy wysłuchali dwóch wykładów: “Rola i znaczenie protokołu dyplomatycznego” i “100 Lat Niepodległości” oraz chóru “Old Singers” z Opola. Część oficjalną zakończono przysmakami z grilla. Było pysznie i wesoło. Kolejnym punktem była wycieczka do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Seniorzy z UTW Niemodlin serdecznie dziękują organizatorom za tak ciekawą organizację projektu. [za: https://niemodlin.pl/4358/seniorzy-z-utw-niemodlin-na-pikniku-europejskim.html]


Lato 2018 r.– Kędzierzyn-Koźle

Wakacje 60+ Lato to niewątpliwie pora roku zachęcająca do wypoczynku, laby, ale także do podróżowania, odkrywania nowych miejsc, bądź też sentymentalnego powrotu do tych z młodzieńczych lat. Na wakacje czeka każdy, bez względu na zapisy metryki, bowiem ta pora roku ma cudowną zdolność odejmowania lat, a dodawania energii, wigoru, radości. Seniorzy zrzeszeni w obu lokalnych oddziałach terenowych Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów doskonale wiedzą, jak praktykować aktywny i skuteczny wypoczynek. Z dumą prezentują tegoroczne inicjatywy: wczasy, wycieczki i inne atrakcje wakacyjne.

Każdy rok Twojego życia jest wyjątkowy i cenny, możesz go przeżyć tylko raz – to sentencja, która stanowi filar działalności seniorów z Zarządu Rejonowego PZERiI z Kędzierzyna, którzy postanowili zwiedzać świat i ukochany kraj. Anna Będkowska – Prezes Zarządu – relacjonuje: „W te wakacje wypoczywaliśmy nad morzem Czarnym, w Bułgarii, w Słonecznym Brzegu, zwiedzając Sozopol oraz Neseber nazywany perełką bałkańskiej architektury. Mieliśmy możliwość uczestniczenia w tradycyjnej biesiadzie bułgarskiej. Wczasowaliśmy również w Polsce: w Świnoujściu, Grzybowie i w Łazach, które szczególnie nas urzekły. Jest to niewielka miejscowość nadmorska położona na mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim a jeziorem Jamno. Czysta plaża, sosnowy las oraz sąsiedztwo jezior stwarzają wspaniałe warunki do wypoczynku. W czasie pobytu zorganizowaliśmy wycieczki do Danii, Szwecji i Niemiec, a także rejsy po morzu. Jak co roku w wakacje zorganizowaliśmy wycieczki turystyczno- edukacyjne, w tym do Pragi i Kutnej Hory, trzydniową wycieczkę Szlakiem Renesansu zwiedzając m.in. Kazimierz Dolny, Zamość, Sandomierz oraz barokową rezydencję Zamoyskich w Kozłówce. Były wycieczki do Kotliny Kłodzkiej (Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój). Aby umożliwić seniorom uprawianie turystyki pieszej, wybraliśmy się w Pieniny, gdzie wędrowaliśmy po szlakach, zdobyliśmy Trzy Korony, Palenicę, Wąwóz Homole. Seniorzy uczestniczyli w spływie Dunajcem, który jest największą atrakcją Pienin.  Zwiedzaliśmy zamek w Nidzicy oraz uzdrowiska: Szczawnicę i Krościenko. Odbyła się także wycieczka do Międzygórza – perły Sudetów. Podczas niej weszliśmy na Górę Igliczną, zobaczyliśmy wodospad Wilczki oraz zwiedziliśmy ogród bajek. Co roku stwierdzam, że seniorzy bardzo licznie uczestniczą we wczasach i wycieczkach, bo podróże to źródło wiedzy, przeżyć i wrażeń, to również utrzymanie sprawności fizycznej i intelektualnej”.

Bogu dzięki, przyszło już lato i wreszcie możemy zacząć pracowicie… odpoczywać.

Cecily von Ziegesar

Oddział kozielski Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów informuje, że w bieżącym roku, w tym szczególnie intensywnie w okresie wakacyjnym, organizował dla swoich członków wiele imprez kulturalno-oświatowych, rozrywkowych, wycieczek, jak i wyjazdów na turnusy wczasowe. Seniorzy zrzeszeni w związku mieli możliwość regenerowania sił nad polskim Bałtykiem podczas wczasów w Karwi i Mrzeżynie. Tegoroczne piękne lato sprzyjało czerpaniu z wszystkich walorów polskiego morza. Preferujący wypoczynek w okolicach górskich, udali się na ziemię żywiecką do Węgierskiej Górki, gdzie podziwiali przepiękne okolice Beskidu Żywieckiego. Członkowie Związku spędzili również wczasy w miejscowości uzdrowiskowej – Busko Zdrój – położonej w województwie świętokrzyskim. Dla ceniących zapierające dech w piersiach widoki, pyszną śródziemnomorską kuchnię oraz słoneczną pogodę zorganizowano wyjazd do Chorwacji. Poza wczasami, dla chętnych zaproponowano krótkie wycieczki w różne rejony południowej Polski, jak np. do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, do zamków w Toszku i w Mosznej, a także do Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku. Co roku, tradycyjnie zorganizowano również, cieszące się dużym zainteresowaniem, pikniki w Dziergowicach i Moszczance.

Katarzyna Weklicz

Foto 1. Wakacje 60+ Słoneczny Brzeg, Bułgaria – PZERiI Oddział Kędzierzyn

Foto 2. Wakacje 60+ Spływ Dunajcem – PZERiI Oddział Kędzierzyn

Foto 3. Wakacje 60+ Wycieczka do Mosznej- PZERiI Oddział Koźle

Foto 4. Wakacje 60+ Wczasy w Karwi – PZERiI Oddział Koźle

 


3 lipca 2018 r.- Kędzierzyn-Koźle

Bomby nie było……….były za to ciekawe warsztaty dziennikarskie zorganizowane z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu stanowiące jeden z instrumentów aktywizacji osób starszych w ramach organizowania Redakcji “Świat Seniora” w Domu Dziennego Pobytu nr 5 „Nasz Dom”. Uczestniczki warsztatów wchodzące w skład nowopowstałej Redakcji „Świat Seniora” poznały specyfikę pracy dziennikarskiej, zasady, którymi kieruje się etycznie postępujący publicysta. Panie redaktorki otrzymały wiele cennych praktycznych wskazówek od prowadzącego spotkanie Pana Andrzeja Kopackiego – wieloletniego praktyka pracy dziennikarskiej w naszym regionie. Podczas spotkania poruszono m.in. zagadnienia dotyczące zasad tworzenia tekstów, krótkich relacji informacyjnych, ale również reportaży, felietonów. Tego typu wiedza będzie seniorkom potrzebna w pracy redakcyjnej “Świata Seniora”. Podjęto próbę określenia tematyki pierwszych tekstów. Dyskusji i propozycjom tematycznym nie było końca. Wśród tematów wymieniono m.in. wywiady z ludźmi, dla których emerytura stała się okresem odkrywania pasji skrywanych dotąd skrzętnie, lub z seniorami – cichymi bohaterami, którzy są w stanie ratować czyjeś życie, ponieważ wzięli udział w warsztatach udzielania pierwszej pomocy. Od razu zapowiedziano następne spotkania, takie jak warsztaty fotograficzne oraz kolegia redakcyjne poświęcone pracy nad konkretnymi tekstami. Organizatorzy warsztatów zadbali, by atmosfera sprzyjała efektywnej pracy przy kawie i słodkich wypiekach. Na zakończenie warsztatów dziesięciu Paniom Redaktorkom uroczyście wręczono certyfikaty, które będą pierwszym dokumentem potwierdzającym nabycie podstaw wiedzy dziennikarskiej.

Kilka śmiałych seniorek-dziennikarek będzie zatem śledzić życie senioralne naszego grodu pod kątem wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych i zdrowotnych. Będą pisać, co usłyszały i zobaczyły, będą forsować niejedne drzwi, by dowiedzieć się, jak żyje się seniorom w naszym mieście, co ich gnębi, co wzrusza i porusza, jak im się pomaga i jak pomagają sobie wzajemnie. Redaktorki będą zgłębiać, skąd seniorzy otrzymują wsparcie, gdzie powinni się udać, gdy czegoś im brak. Zapewne nieraz napiszą, jak osoby w jesieni życia tworzą piękne rzeczy dając dowód tego, że starość jest okresem, gdzie nic już nie trzeba, ale wszystko można. Seniorzy-dziennikarze, wbrew pozorom, mają do zaoferowania niezwykle ciekawe tematy, choć BOMBY NIE BĘDZIE…

Katarzyna Weklicz – autorka projektu socjalnego pn. Działalność publicystyczna jako instrument aktywizacji społecznej osób starszych  – utworzenie Redakcji „Świat Seniora” w Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz Dom” w Kędzierzynie-Koźlu zachęca seniorów naszego miasta: „Chcielibyśmy zaprosić do współpracy mieszkańców Kędzierzyna-Koźla – osoby w wieku senioralnym, które chciałyby zaistnieć w naszej redakcji poprzez wskazanie ciekawych tematów, zgłaszanie swoich uwag i spostrzeżeń dotyczących ważnych dla seniorów spraw, a może nawet włączenie się do kolegium redakcyjnego Świata Seniora jako dziennikarz. To czas, kiedy możemy wspólnie stworzyć platformę wymiany informacji dotyczących właśnie tej grupy wiekowej, tak licznej w Kędzierzynie-Koźlu. Redakcja swoją siedzibę ma w Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom”, przy ul. Kościuszki 43B. Tam można uzyskać informację o kontakcie do członków naszego kolegium”.

Anna Maćkowska


22-24 czerwca 2018 r. – Prudnik

Po raz drugi seniorzy z Gminy Prudnik zorganizowali Senioralia, czyli II Prudnickie Dni Seniora. Trzydniowe spotkanie miało na celu integrację środowiska seniorów, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz upowszechnienie inicjatyw związanych z problematyką osób 60+. Senioralia rozpoczęły się w piątek od wręczenia kluczy do miasta przez Burmistrza Prudnika Franciszka Fejdycha na ręce seniorów. Na prudnickim rynku zrobiło się kolorowo, wesoło i muzycznie, a uśmiech na twarzach seniorów odganiał chmury, które krążyły nad głowami zebranych. Czas umilał występ Orkiestry Dętej z Prudnickiego Ośrodka Kultury oraz tańce cheerleaderek. Rozbawieni uczestnicy przeszli kolorowym korowodem do POK-u, by tam wspólnie pobiesiadować. Drugi dzień Senioraliów rozpoczął się od występu teatru seniora z Głuchołaz. W ten dzień, mimo niesprzyjającej pogody, uczestnicy Dni Seniora wzięli udział w licznych konkursach, grach i zabawach, a także wysłuchali koncertu zespołu wokalno-teatralnego „Bukszpan Zielony” z Prudnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W trakcie Senioraliów uczestnicy dzięki funkcjonującemu „Białemu Miasteczku”, mogli przeprowadzić badania m.in. ciśnienia i poziomu cukru we krwi oraz badania w kierunku zaćmy, a także udzielane były porady zdrowotne. W niedzielę podsumowano II Prudnickie Senioralia i oddano klucze do miasta Burmistrzowi. Program II Senioraliów zakończony był koncertem Dawida Brzozowskiego. [za: https://prudnik.pl/6207/1738/ii-prudnickie-dni-seniora-czyli-senioralia-za-nami.html]


17 czerwca 2018 r. – Niemodlin

Niemodliński Uniwersytet Trzeciego Wieku po raz piąty podsumował cykl zajęć i spotkań towarzyską imprezą, która odbyła się w Skarbiszowicach w “Stodole Koncertowej” otoczonej zadbaną zielenią. Seniorzy w liczbie 55 osób wybrali się wynajętym autokarem. Tym razem obowiązywały stroje biało-czerwone – w nawiązaniu do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Dodatkiem do stroju były piękne kotyliony wykonane przez koleżanki z grupy DEKOART – oczywiście w barwach narodowych Polski. Takie też były elementy dekoracji na stołach. Jak zawsze stoły pełne były domowego jadła. Był też grill. Wszystkim dopisywał humor, świeciło słońce, a do tańca przygrywał zaprzyjaźniony z UTW zespół Miraż, czyli Krzysztof Krzyżowski i Wiesław Rosianowski. Tańczono w rytm starych i nowych przebojów, był koncert życzeń. Spotkanie było kolejną okazją do podziękowań Urszuli Dajczak za całoroczną, bezpłatną naukę języka niemieckiego. Marzenie Bizan za prowadzenie zajęć z grupą artystyczną DEKOART – też bezpłatnie. Krystynie Dajczak za bezinteresowną pomoc w pracach na rzecz grupy. Dużymi brawami i odśpiewaniem 100 lat podziękowano “studentce nr 1 ” kol. Zuzannie Zdanowskiej , jest w UTW od początku i mimo “dojrzałego wieku”, czynnie uczestniczy w zajęciach grupy i zabawie, zadziwiając energią i kondycją. Duże brawa otrzymała Prezes UTW Niemodlin – Teresa Kucharzak-Juszczyk, lubiana przez całą grupę za życzliwość i zaangażowanie w prowadzeniu stowarzyszenia. [za: https://niemodlin.pl/4160/seniorzy-podsumowali-rok-akademicki-zabawa-integracyjna.html]

 


14 czerwca 2018 r. – Prudnik

Przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Olsztynka należącego wraz z Prudnikiem do sieci miast Cittaslow spotkali się z prudnickimi seniorami. Goście z Olsztynka mieli okazję spotkać się z Burmistrzem Prudnika Franciszkiem Fejdychem oraz zwiedzali miasto. [https://prudnik.pl/6180/1738/goscie-z-olsztynka.html]12 czerwca 2018 r. – Niemodlin

Grupa UTW z Niemodlina wzięła udział w V Spotkaniu Seniorskich Zespołów i Solistów Pogranicza pod hasłem “Każdy Wiek Ma Swoje Chwile”. Seniorzy spotkali się w Głuchołazach. Zgłosiło się 6 Uniwersytetów i 2 Kluby Seniorów, z których każdy zaprezentował swoje umiejętności. Były więc występy chórów z Jesenika, Prudnika, Głuchołaz, popisy muzyczno-taneczne i kabaretowe z Nysy, Głuchołaz i Kędzierzyna-Koźla, prezentacje rękodzieła artystycznego. Nasza grupa z Niemodlina (DEKOART) zaprezentowała się znakomicie, przygotowując wiele prac, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pierwsza część artystyczna odbyła się w budynku Centrum Kultury w Głuchołazach. Każda z grup miała swojego opiekuna, który o nas dbał. Druga część była w kompleksie “Banderoza”, gdzie były tańce, śpiewy i grill. Tu nawiązały się nowe przyjaźnie, były ciekawe rozmowy. Pani Prezes UTW w Głuchołazach – Jolanta Gawlik podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła na kolejne spotkanie za rok. Dziękujemy, przyjedziemy na pewno. [https://niemodlin.pl/4126/114/seniorzy-z-utw-niemodlin-na-pograniczu-polsko-czeskim.html]


8 czerwca 2018 r. – Prudnik

100-latka z Prudnika – Pani Kunegunda Klóska obchodziła swoje setne urodziny. Były kwiaty, gratulacje i gromkie „dwieście lat. Z okazji jej setnych urodzin w odwiedziny przyjechali do niej przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Prudniku, Zakładu Usług Społecznych oraz Urzędu Wojewódzkiego. W uroczystości brały również udział Pani Janina Okrągły oraz pielęgniarki, które na co dzień zapewniają opiekę medyczną stulatce. Zastępca Burmistrza Stanisław Hawron wraz z Dorotą Szmulik z USC w Prudniku wręczyli jubilatce kwiaty oraz list gratulacyjny. Zgromadzeni odśpiewali pani Kunegundzie gromkie “200 lat”. Pani Kunegunda nie narzeka na zdrowie. Jubilatka doczekała się siedmioro wnucząt, dziesięcioro prawnucząt i jednego praprawnuka. Serdecznie gratulujemy i składamy życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności! [https://prudnik.pl/6158/1738/100-latka-z-prudnika.html]


1 czerwca 2018 r. – Niemodlin

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka grupa niemodlińskich przedszkolaków odwiedziła seniorów z Dziennego Domu Senior Wigor w Niemodlinie. Burmistrz – Dorota Koncewicz podarowała dzieciom z Przedszkola nr 2 kosz pełen słodkości. W piknikowej atmosferze dzieci i seniorzy spędzili czas na terenie zielonym przed Dziennym Domem Senior Wigor. Była muzyka i taneczne występy dzieci z opiekunami. [https://niemodlin.pl/4057/114/spotkanie-integracyjne-przy-dziennym-domu-senior-wigor.html]


23 maja 2018 r. – Strzelce Opolskie

50, 60 i 65 lat przeżyły wspólnie pary małżeńskie, które gościły w ratuszu na zaproszenie Burmistrza Strzelec Opolskich. Burmistrz Tadeusz Goc złożył najlepsze życzenia Jubilatom Złotych, Diamentowych i Żelaznych Godów. Małżonkom, którzy przeżyli wspólnie 50 lat burmistrz Tadeusz Goc wręczył medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta RP. Uroczystość uświetnił występ zespołu Viva la Musica. [http://www.strzelceopolskie.pl/main/aktualnosci/Pol-wieku-i-wiecej-razem/idn:9428]

  Strzelce Opolskie9 maja 2018 r. – Kędzierzyn-Koźle

Hala Widowiskowo-Sportowa na osiedlu Azoty przy ul. Mostowej 1 stała się miejscem polsko-czeskiej integracji pod nazwą „Festiwal Zdrowia”. Inicjatywa Gminy Kędzierzyn-Koźle i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu stanowiła element projektu pn. „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg – V-A Republika Czeska-Polska. Przedsięwzięcie zostało włączone w tegoroczne XI Miejskie Obchody Dni Seniora pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Założeniem wydarzenia, jak i całego projektu, jest utworzenie i rozwój transgranicznej sieci współpracy samorządów lokalnych, ich jednostek oraz organizacji pozarządowych, które działają na rzecz seniorów. Celem organizatorów „Festiwalu zdrowia” było zatem kreowanie wśród uczestników projektu postawy aktywnej, otwartości, zdolności do integracji i wymiany doświadczeń, promowanie zdrowych postaw, poprawa funkcjonowania seniorów w sferze zdrowotnej. Dzięki organizacji wydarzenia Gmina Kędzierzyn-Koźle udzieliła również wsparcia poprzez promocję lokalnie działających firm z obszaru profilaktyki zdrowotnej. Program „Festiwalu zdrowia” wypełniono po brzegi różnego rodzaju atrakcjami dedykowanymi seniorom. Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia poprzedził występ znanej w Polsce i na arenie międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Przy energicznych taktach znanych powszechnie utworów zaaranżowanych przez orkiestrę seniorzy zostali przywitani na „Festiwalu zdrowia”. Samo otwarcie wydarzenia uświetnili swoją obecnością: Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźle – Wojciech Jagiełło, radna Rady Miasta – Grażyna Radka oraz Prezes ZAKSY – Sebastian Świderski. Uczestnikami spotkania byli seniorzy z Polski (Świdnicy, Kłodzka, Kędzierzyna-Koźla) oraz Czech (Ceska Skalica, Trutnov, Nachod). Udział w przedsięwzięciu zapewniał seniorom możliwość skorzystania z bezpłatnych porad medycznych oraz wykonania podstawowych badań, jak m.in. oznaczanie poziomu cukru we krwi i ciśnienia tętniczego, masy ciała, ciśnienia w gałkach ocznych, stanu zdrowia układu ruchu (w szczególności stóp), zbadanie stanu zdrowia skóry głowy oraz struktury włosa. W ramach grup językowych uczestnicy wzięli udział z wykładach dot. m.in. zasad zdrowego odżywiania się (np. zdrowotnych właściwości aloesu), alternatywnych metod profilaktyki zdrowotnej (zastosowanie odpromienników w postaci orgonitów) oraz w warsztatach pomocy przedmedycznej prowadzonych przez Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle- Grażynę Radka. Organizatorzy „Festiwalu zdrowia” postawili na włączenie beneficjentów wydarzenia w aktywny udział w różnych formach zajęć. Seniorom zaproponowano naukę tańca liniowego, który stanowi oryginalną formę integracji, kształtowania poczucia rytmu i współpracy z grupą. Czteroosobowe reprezentacje uczestniczących w festiwalu miast zmagały się w międzynarodowym turnieju bowling’u. Uczestnicy przedsięwzięcia mogli skorzystać z ćwiczeń na siłowni, wziąć udział z zajęciach fitness (taniec, aerobik, joga), w marszu z kijkami do nordic walking z mistrzynią świata – Panią Ireną Czuta-Pakosz oraz sprawdzić swoją wydolność fizyczną w ramach obwodu stacyjnego, zorganizowanego przez Panią Ewę Głąbikowską – nauczycielkę Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Skarbowej. Uczniowie tej szkoły świadczyli pomoc w formie wolontariatu podczas wydarzenia.
Podczas „Festiwalu zdrowia” dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawione na ponad dwudziestu stoiskach artykuły i usługi prozdrowotne oraz promujące Gminę Kędzierzyn-Koźle. Lokalne i ponadlokalne firmy przedstawiły seniorom swoją ofertę przy okazji proponując konkretną usługę, jak badanie wieku metabolicznego, ocena stanu i funkcjonowania stóp, czy też zabiegi z zakresu masażu i refleksologii. Seniorzy zostali zapoznani ze stanem wody w mieście (Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.), ofertą turystyczną Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o., czy też zakresem działań Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. Z racji szczególnego miejsca realizacji wydarzenia, seniorzy z Polski i Czech zostali zaproszeni przez Sebastiana Świderskiego do Sali Chwały naszej kędzierzyńskiej drużyny siatkarskiej, gdzie mogli zapoznać się z jej historią i wybitnymi osiągnięciami. „Festiwal zdrowia”, zgodnie ze swoją nazwą i założeniami, stał się niewątpliwie świętem zdrowego stylu życia, dbałości o ciało w różnych jego aspektach, ale przede wszystkim pozwolił seniorom naszego miasta poczuć się gospodarzami tego międzynarodowego wydarzenia.

Foto 1. Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia – organizatorzy i znamienici goście


Foto 2. Występ Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej


Foto 3. Nauka tańca liniowego dla seniorów


Foto 4. Sportowe zmagania seniorów – turniej bowling’u


8 marca 2018 r. – Kędzierzyn – Koźle

Już po raz czwarty Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kędzierzynie-Koźlu zorganizował uroczyste obchody Dnia Kobiet. W dniu 8 marca 2018 r. w Night Club 2000 w Sławięcicach odbył się z tej okazji Comber Babski. Sto dwadzieścia dwie seniorki zrzeszone w Związku spędziły pełen atrakcji wieczór i poczuły wyjątkowość swojego święta. Sala pełna była kolorów, ponieważ przyjęto regułę przebrania się na to spotkanie. Tak więc peruki, szale, maski, kapelusze i kompletne stroje przebierańców sprawiły, że klimat spotkania stał się wyjątkowy. Uroczyste obchody swoją obecnością zaszczycili: Starosta Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego – Pani Małgorzata Tudaj, Zastępca Prezydenta Kędzierzyna-Koźla – Pan Artur Maruszczak, Sekretarz Gminy Kędzierzyn-Koźle – Pan Zbigniew Romanowicz, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu – Pani Agata Morkis. Wydarzenie uświetnił program artystyczny w formie pokazu tańców standardowych i latynoamerykańskich w wykonaniu dwóch par tanecznych z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Catia” oraz występ młodzieży z Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Sławięcicach w formie kabaretu o tematyce związanej z kobiecością. Całość spotkania uzupełniła zabawa przy oprawie muzycznej przygotowanej przez animatora – Pana Marcina Karpińskiego. Punktem kulminacyjnym uroczystości był prezent Panów-członków Związku, dla uczestniczek spotkania – tort z okazji Dnia Kobiet. Panie biorące udział w obchodach swojego święta nie wyobrażają sobie, aby tego typu uroczystość nie stała się corocznym wydarzeniem w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kędzierzynie-Koźlu. Tradycja, zgodnie z ich oczekiwaniem, utrwala się, gdyż w przyszłym roku czeka je już mały jubileusz. [Katarzyna Weklicz]

Foto 1 Babski Comber – Pokaz tańca latynoamerykańskiego w wykonaniu tancerzy z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Catia”.

Foto 2 Babski Comber – Comber Babski z okazji Dnia Kobiet – 122 uczestniczki uroczystości.


23 lutego 2018 r.– Kędzierzyn – Koźle

W „Galerii na strychu” mieszczącej się w Domu Kultury „Koźle” przy ul. Skarbowej 10 uroczyście otwarto wystawę prac sekcji malarskiej „Alla Prima” pt. „Kontrasty”. Organizatorami wydarzenia były: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie – Koźlu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Wystawa jest przeglądem prac plastycznych wykonanych przez uczestników sekcji malarskiej UTW w I semestrze roku akademickiego 2017/2018. Mentorem i opiekunem grupy seniorów – artystów już od kilku lat jest Pani Grażyna Żyła. Jej rolą jest dbanie o stały rozwój, poznawanie nowych technik, inspirowanie swoich studentów do artystycznych poszukiwań. Artyści spotykają się raz w tygodniu w ramach sekcji malarskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. „Alla Prima”. W swoim artystycznym dorobku mają już szereg wystaw zbiorowych i indywidualnych. Swoje umiejętności plastyczne podczas wystawy przedstawili: Katarzyna Czochara, Zdzisława Czupryn, Janusz Dyjak, Wojciech Kalinowski, Cecylia Łukasik, Grażyna Marek, Maria Marcińska, Stanisława Tobolewska, Halina Veres, Róża Wierzbicka, Danuta Żalik.

Poziom prac wykonanych przez łącznie dwunastu artystów jest niezmiennie wysoki i zachwyca dużą różnorodnością form i technik. Właśnie stąd wziął się tytuł wystawy: „Kontrasty” – podkreślała Grażyna Żyła. Artyści poza obrazami realistycznymi zaproponowali dzieła abstrakcyjne, malarstwo intuicyjne, martwą naturę, pejzaże, portrety, obrazy kubistyczne, fowistyczne i szkice. W swoich pracach studenci wykorzystali różne środki wyrazu: akryl, olej, pastel, kolaż, ołówek. Sala wystawowa przepełniona była więc wieloma barwami, formami, technikami, a odbiorcy otrzymali olbrzymią dawkę emocji wyrażonych w przedstawionych dziełach. Wernisaż uświetnił występ w wykonaniu uczestniczek Studia Piosenki funkcjonującej w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Utwory zaprezentowane przez utalentowane młode artystki wprowadziły uczestników spotkania w niezwykły, różnobarwny i fascynujący świat, zgodnie z tematem przewodnim wystawy – widziany okiem dziecka. Wystawa pt. „Kontrasty” czynna będzie do 25.03.2018 r. [Katarzyna Weklicz]

Foto 1. Sztuka wysoka – Artyści w trakcie dyskusji o sztuce

Foto 2. Sztuka wysoka -Uczestnicy wernisażu wsłuchani w program artystyczny Studia Piosenki

Foto 3. Sztuka wysoka – Pani Grażyna Żyła – mentor i opiekun sekcji malarskiej Alla Prima – dumna z prac swoich studentów


13 lutego 2018 r.- Kędzierzyn – Koźle

Walentynkowe i ostatkowe spotkania senioróww lutym, z okazji Walentynek oraz kończącego się karnawału, seniorzy Kędzierzyna-Koźla spotykali się na zabawach tanecznych i balach przebierańców. Dwa tego typu wydarzenia miały miejsce w Ostatki – 13.02.2018 r. z udziałem podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” oraz Domu Dziennego Pobytu Nr 2 „Magnolia”. Seniorzy podczas zabaw mieli za zadanie przebranie się, przygotowanie do udziału w tematycznym wydarzeniu. Podopieczni Domu Dziennego Pobytu Nr 2 bawili się w klimacie „Mój pierwszy dzień w Domu Dziennego Pobytu”, natomiast seniorzy skupieni w Domu Dziennego Pobytu Nr 5 uczestniczyli w spotkaniu pod nazwą „Żegnamy karnawał”. Obie grupy brały udział w konkursach, quizach, ale też wykazywały się na parkiecie przy muzyce mechanicznej. Uczestnicy podkreślają, że z przytupem pożegnali karnawał i okres różnych zabaw, dzięki temu weszli w okres Wielkiego Postu z pięknymi wspomnieniami minionych tygodni. [Katarzyna Weklicz]

Foto 1. Grupa seniorów świętujących Walentynki podczas zabawy ostatkowej „Żegnamy karnawał” w Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom”

Foto 2. Zabawa pn. „Mój pierwszy dzień w Domu Dziennego Pobytu” – Dom Dziennego Pobytu Nr 2 „Magnolia”


8 lutego 2018 r– Kluczbork

„Jak nas widzą…czyli Polska widziana oczami cudzoziemców” Wykład Pana Adama Raszewskiego – politologa z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ciekawy wykład o tym, jak widzieli Polaków cudzoziemcy na przestrzeni wieków. Także z rozróżnieniem poszczególnych epok historycznych, w oparciu o badania naukowe -od daty Chrztu Polski, od budowy zrębów Państwa Polskiego aż po czasy współczesne. Cytaty o Polakach z wszelkich zakresów /literatura, kultura, polityka/ zarówno Europy, jak i całego świata przybliżyły nam opinie o nas samych. [http://www.u3w.kluczbork.pl/]


25 stycznia 2018 r. Niemodlin/Nysa

Przedstawiciele niemodlińskich seniorów wzięli udział w naukowym seminarium w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Było ono poświęcone “Innowacyjnym Uniwersytetom Trzeciego Wieku”. Udział w seminarium wzięli przedstawiciele zarządu UTW Niemodlin w osobach: prezes – Teresa Kucharzak-Juszczyk, vice Prezes Kamila Górska, sekretarz Marta Dudkiewicz. Pani Teresa Kucharzak-Juszczyk w krótkim przemówieniu przedstawiła działalność naszego Uniwersytetu i zgłosiła nowe propozycje współpracy z innymi Uniwersytetami. Interesująca dyskusja dotyczyła wolontariatu kompetencji na przykładzie współpracy poszczególnych UTW. W seminarium udział wzięło dziewięć Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa opolskiego oraz Czech. [https://niemodlin.pl/3739/114/seniorzy-z-niemodlina-podczas-seminarium-uniwersytetow-trzeciego-wieku.html]


20 stycznia 2018 r. Niemodlin/Częstochowa

Po raz trzeci Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Politechnice Częstochowskiej wraz z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, zaprosiły chóry bratnich uniwersytetów do wspólnego kolędowania. Przegląd odbył się w Częstochowskim Domu Kultury pod patronatem prezydenta miasta-Krzysztofa Matyjaszczyka W przeglądzie brało udział 13 chórów a każdy wykonał 3 kolędy. Chór „PIĄTY BIEG” składający się z seniorów Niemodlińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działający pod kierownictwem Ośrodka Kultury w Niemodlinie, prowadzony przez P. Ewę Juszczak wykonał 3 kolędy we własnej aranżacji – „Pastorałka marzenie”, „Dlaczego dzisiaj” i „Gore gwiazda” przy akompaniamencie gitarowym Małgorzaty Dawidziak i Wojciecha Kwiecińskiego. Występ został przyjęty z wielkim aplauzem i serdecznością publiczności. Zwieńczeniem koncertu było wspólne wykonanie kolędy „Gdy się Chrystus rodzi” w opracowaniu dyrygenta gospodarzy. Ta przepiękna kolęda była zaśpiewana na 367 głosów, bo tyle osób uczestniczyło w kolędowaniu. Spotkanie nie miało charakteru konkursu, jednak wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni okazałymi dyplomami. To wyjątkowo radosne spotkanie, dało możliwość integracji słuchaczom UTW z wielu województw. Duże słowa uznania należą się organizatorom, którzy wykazali się profesjonalizmem w prowadzeniu tak dużej imprezy. Występy odbywały się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Opiekunem naszej grupy była P. Barbara Andrzejewska z Częstochowy serdecznie jej dziękujemy. Po występach w radosnych nastrojach zaproszono nas na małe „co nieco”, gdzie obiecaliśmy sobie spotkać się za rok. [https://niemodlin.pl/3708/114/seniorzy-z-niemodlina-na-przegladzie-chorow-utw.html]

 


12-13 stycznia 2018 r. Opole/Pawłowice

Seniorzy i młodzież spotkali się w Pawłowicach, by wspólnie podyskutować i popracować. Kanwą spotkania były obchody Roku 100-lecia Niepodległości Polski i 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów. Każda aktywność grupowa czy indywidualna mieszkańców województwa opolskiego jest niezwykle cenna, istotna i równie ważna – mówił marszałek Andrzej Buła, witając uczestniczących w spotkaniu członków Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego i Forum Młodzieży Województwa Opolskiego. W tym roku zaś chciałbym, by te aktywności zwróciły się w stronę dwóch jubileuszy: 100-lecia niepodległości naszego kraju i 20-lecia samorządu województwa i samorządów powiatowych. Marszałek podkreślał, że tak różne spojrzenia, jakie na te rocznice mają seniorzy i młodzież, mogą przynieść ciekawe efekty. Barbara Kamińska, dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego dodawała, że to swoisty dialog doświadczenia seniorów z energią młodzieży. Podczas wspólnych warsztatów młodzi i starsi dyskutowali o tym, jak powinny wyglądać wydarzenia, organizowane w ramach tegorocznych jubileuszy, tworzyli także plakaty rocznicowe. Młodzież chętnie uczestniczyła we wszystkich zajęciach z seniorami stając się partnerem w rozmowach i dyskusjach. Mamy wspaniałą młodzież i aktywnych, otwartych na „nowości” seniorów. Takie spotkania pomagają integracji międzypokoleniowej – mówiła Leokadia Kubalańca, przewodnicząca Forum Seniorów.

 

Foto: Forum Seniorów i Forum młodzieży


28 listopada 2017 r. Opole

Już drugi raz Rada Seniorów Miasta Opola oraz Centrum Informacyjno – Edukacyjne „Senior w Opolu” wspólnie zorganizowali Bal Andrzejkowy dla Seniorów, który odbył się 28 listopada 2017r. Pan Prezydent Arkadiusz Wiśniewski, który był gościem honorowym, rozpoczął bal polonezem w parze z przedstawicielką opolskich seniorów. Zabawa była cudowna, a seniorzy mieli niespożyte zasoby energii, chętnie uczestniczyli w zabawach takich jak „Rodzina” oraz „Jaka to melodia”, w których zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez naszych partnerów karty „Opolski Senior”. Wielką atrakcją Balu było spotkanie z instruktorką, Panią Katarzyną Kochalską, która uczyła uczestników szalonej Zumby. Nowe rytmy dla niektórych okazały się trudne, ale tylko na początku. Po chwili wszyscy przypomnieli sobie na czym polega dobra zabawa i bioderka poszły w ruch. Pracownicy Centrum „Senior w Opolu” obdarowywali gości wróżbami. Były one ukryte w cukierkach krówkach, bo odrobina cukru jeszcze nikomu w zabawie nie przeszkodziła. W konkursie na Króla i Królową Balu Andrzejkowego dla Seniorów 2017 r. zwyciężyli: Królowa Leokadia Świderska – Trebel oraz Król Jerzy Hume. Osoby te zebrały największą liczbę głosów od współtowarzyszy zabawy. Dziękujemy wszystkim Seniorom za wspaniałą zabawę i cudowną atmosferę jaką Państwo stworzyliście. Do kolejnego spotkania [http://www.seniorwopolu.pl/warto-wiedziec/co-byl-za-bal]


19 listopada 2017 r. Korfantów

II Spartakiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbyła się 19.11.2017 r. w Korfantowie. W imprezie udział wzięło 8 drużyn z UTW Opolszczyzny. W ramach Spartakiady rozegrano 8 konkurencji. Każdy UTW był reprezentowany przez drużynę 5 osobową. Wydarzenie to miało bogatą oprawę, wszystkie drużyny zostały uroczyście wprowadzone i przedstawione. Zawody poprzedziła intensywna rozgrzewka. Drużynowo I miejsce zajęły reprezentantki UTW z Niemodlina. [https://niemodlin.pl/3549/114/sukces-seniorow-z-niemodlina-podczas-spartakiady-utw.html; zdjęcie oraz informacja Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niemodlinie]


14 listopada 2017 r. Opole

Leokadia Kubalańca została wybrana na przewodniczącą Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, zaś Ryszard Rogowski został wiceprzewodniczącym Forum. Na opolskim Ostrówku obradowało na pierwszym posiedzeniu nowo wybrane Forum Seniorów. Z jego członkami spotkał się marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, który zwracając się do jego uczestników, mówił, „…iż nie wystarczy tylko być, ale warto też mieć osobistą satysfakcję z tego uczestnictwa, z działania na rzecz senioralnej społeczności. Reprezentują państwo różne środowiska i miejscowości, mają wobec nich określone zobowiązania. Chcę więc, byście wychodzili z tych spotkań z przekonaniem, że wszystko zostało wyjaśnione i dopowiedziane”. Seniorzy na pierwszym posiedzeniu wysłuchali dwóch prelekcji – Bartosza Wejmana na temat bezpieczeństwa osób starszych w ruchu publicznym, a także Damiana Resiaka i Marcina Zawadzkiego z OSP w Mąkoszycach, na temat zabójczego czadu. Następnie członkowie Forum wybrali swoich przedstawicieli. Leokadia Kubalańca, która rywalizowała o funkcję przewodniczącej z dwiema innymi kandydatkami, otrzymała 17 głosów. Jej zastępcą wybrano Ryszarda Rogowskiego [http://www.umwo.opole.pl/2017/11/forum-seniorow-wybralo-swoich-przedstawicieli/].


27 października 2017 r. Opole

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Opolu, w piątek (27.10), zorganizował w Centrum Informacyjno – Edukacyjnym „Senior w Opolu” dzień seniora pod hasłem “Wyjdź z domu”. Była to dobra okazja do tego, aby w jednym miejscu zweryfikować różne informacje, poszerzyć swoją wiedzę, rozwiać wątpliwości a także spotkać się z innymi osobami. Organizatorzy przedstawili ciekawe wykłady a przez cały dzień można było zaczerpnąć wiedzy przy stoiskach informacyjno-konsultacyjnych. Przedstawiciele ZUS rozmawiali o emeryturach, Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił program i listę Leków 75+ a przedstawiciele PEFRON-u wskazali możliwości dofinansowań i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy wysłuchali również wykładu na temat choroby Alzheimera oraz wzięli udział w warsztatach pn. „Fitness mózgu, czyli trening funkcji poznawczych” poprowadzonych przez Panią Agatę Koryzmę. Centrum „Senior w Opolu” przyozdabiały kolorowe prace i rękodzieła wystawione przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” oraz Klub Seniora z Komprachcic. Ogromne wrażenie na uczestnikach zrobił również występ uzdolnionej młodzieży ze szkoły podstawowej nr 21. Śpiewając, tańcząc i grając na instrumentach wzruszali zgromadzonych a za swój występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami. W cichym kąciku ukrywały się panie które pięknie przyozdabiały świąteczne pierniki, a o nasze dłonie i paznokcie dbały panie kosmetyczki ze szkoły Teb Edukacja. Na sam koniec Filharmonia Opolska, fundacja „Dr Clown” oraz Towarzystwo Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami w Opolu przedstawiły swoją ofertę. Wszystkim uczestnikom i organizatorom serdecznie dziękujemy [http://www.seniorwopolu.pl/warto-wiedziec/relacja-z-dnia-seniora-pod-haslem-wyjdz-z-domu].


17 października 2017 r. Opole

Regionalny Dzień Seniora został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Opolski teatr był 17 października gwarny od rana. Jego foyer wypełniło kilkanaście stoisk z ciekawymi ofertami dla seniora. Reklamowały się szkoły specjalizujące się w różnych kursach i zajęciach oraz uniwersytety III wieku, można było wykonać badanie cukru i ciśnienia krwi, uczono udzielania pierwszej pomocy medycznej. Uroczystość zgromadziła emerytów i rencistów z całego województwa. – Gratuluję wam energii, pasji i chęci wspólnego przeżywania chwil wolnych od pracy – mówił marszałek Andrzej Buła, dodając, że słowo „senior” brzmi dostojnie, bo określa osobę zasłużoną, o dużym doświadczeniu życiowym, znającą jego drogowskazy i sposoby, jak je innym wskazywać. Mamy wobec was zobowiązanie, by się dobrze wami opiekować, a jednocześnie chciałbym mieć w was dobrych partnerów do rozstrzygania spraw dotyczących regionu – mówił marszałek wręczając nominacje do nowo powołanego Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego. W jego skład weszło 36 osób reprezentujących różne miejsca zamieszkania, a przede wszystkim różne organizacje i stowarzyszenia. Forum ma być ciałem opiniującym i doradczym samorządu województwa. Marszałek Andrzej Buła na zakończenie uroczystości wręczył drobne upominki i dyplomy uznania 15 osobom, które wyróżniają się w pracy na rzecz środowiska senioralnego. Spotkanie zakończyły występy artystyczne [http://www.umwo.opole.pl/2017/10/senior-brzmi-dostojnie/].


14 października 2017 r. Nysa

W dniu 14 października 2017 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora zorganizowane przez Dział Usług Opiekuńczych. Wieloletnią tradycją jest, że dla seniorów korzystających z usług opiekuńczych oraz dla osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje spotkania z okazji Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz Dnia Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie rozpoczęło się od przywitaniem przybyłych gości, a następnie zaproszenie do poczęstunku i wysłuchania prelekcji wygłoszonej i przedstawionej multimedialnie przez Pana Macieja Krzysika pod tytułem ,,Nysa 1945 r’’. Następnym punktem programu spotkania był występ wokalny Pani Miriam Szlempo (wokal) i Pana Piotra Skrzypulca (gitara akustyczna), którzy wykonali m.in. piosenki z repertuaru Kabaretu Starszych Panów jak również Agnieszki Osieckiej. Ostatnim punktem naszego spotkania była wspólna zabawa taneczna, którą poprowadził i zadbał o oprawę muzyczną Pan Janusz Toczek. Spotkanie przebiegło w bardzo radosnej atmosferze. Słoneczna jesienna aura, która współgrała z wystrojem sali oraz nastrój, który towarzyszył spotkaniu pozwolił na piękne przeżywanie tego wspólnego czasu [http://ops-nysa.pl/2017/11/02/spotkanie-okazji-seniora-ops-nysa/#more-2414].


11 października 2017 r. Kędzierzyn – Koźle

W dniu 11.10.2017 roku odbył się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” XI Integracyjny Przegląd Piosenki 2017. Tegoroczny Przegląd przebiegał pod hasłem „Z przyrodą w tle”. Brały w nim udział: Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kędzierzynie-Koźlu, podopieczni ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu oraz seniorzy z Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom”. Każdy Zespół zaprezentował dwie piosenki związane z pięknem przyrody. Uroczystość została uświetniona obecnością Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Pani Sabiny Nowosielskiej oraz innych znamienitych gości. Prezentacja utworów muzycznych przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze, również dzięki konferansjerom, którzy od jedenastu lat prowadzą ww. przedsięwzięcie. Przegląd piosenki to integracja międzypokoleniowa, wymiana doświadczeń, pozytywnych emocji oraz przykład dobrej praktyki.


1–17 października 2017 r. Kędzierzyn – Koźle

Dzień 1 października obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Z tej okazji w pięciu Domach Dziennego Pobytu funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się szereg atrakcyjnych przedsięwzięć. Dom Dziennego Pobytu Nr 1 „Pod brzozą” odwiedziły dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 22 z życzeniami oraz drobnymi upominkami. W siedzibie Domu Dziennego Pobytu Nr 2 „Magnolia” odbyło się spotkanie integracyjne seniorów i dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 21 połączone z występem artystycznym “Kabaretu dowcipów” i wspólnym biesiadowaniem przy kawie, herbatce i ciastku z zabawą taneczną przy muzyce na żywo. W Domu Dziennego Pobytu Nr 3 „Radość” z nowym, ciekawym repertuarem wystąpiła grupa wokalna „Słowianki”. Dom Dziennego Pobytu Nr 4 „Wrzos” gościł grupę recytatorską „Remedium” z Domu Dziennego Pobytu Nr 5, która zaprezentowała montaż słowno-muzyczny o przyjaźni. Ponadto w dniu 05.10.2017 r. ww. Dom odwiedziły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół ze Sławięcic oraz z Gimnazjum Nr 3. Młodzież zaśpiewała utwory muzyczne znanych polskich, jak i zagranicznych wykonawców. W Domu Dziennego Pobytu Nr 5 w ramach święta zorganizowano spotkanie integracyjne pod hasłem „Wkraczamy w przyszłość”. Seniorzy śpiewali piosenki, tańczyli przy akompaniamencie Pana Andrzeja Berdzika. Czytano sentencje o starości i dobre rady dla seniora. Natomiast w dniu 17.10.2017 r. seniorów odwiedziła grupa SMERFY z Publicznego Przedszkola Nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu z pięknym występem w oryginalnych strojach i wzruszającymi życzeniami ujętymi na wyjątkowej laurce.


9 października 2017 r. Opole/Paczków

Niemożliwe stało się możliwe – mamy swoją Toskanię w Paczkowie. Aby się o tym przekonać, w dniu 9 października seniorzy z Opola wybrali się na wycieczkę do Paczkowa. Celem naszej wizyty była Winnica Poraj Paczków, gdzie produkowanych jest ponad 70 gatunków, doskonałego, wytrawnego wina Hople. Po spacerze, po pięknej, obejmującej prawie 5 ha winnicy, gdzie raczyliśmy się słodkimi winogronami prosto z krzewów udaliśmy się na degustację win. Jak się jednak okazało, winnica kryje jeszcze wiele niespodzianek. Przy winnicy współistnieje Metamuzeum Motoryzacji, interaktywne centrum techniki wraz z kolekcją zabytkowych aut stworzone przez Fundację Rodziny Biernackich “Pojęcie o Wyobrażeniu” oraz galeria artystyczna, w której odbywają się wernisaże oraz różnego rodzaju eventy. W drugiej części dnia postanowiliśmy sprawdzić, dlaczego Paczków nazywany jest „Polskim Carcassonne”. Wybraliśmy się na wspólny spacer wzdłuż murów obronnych, które okalają centrum. Dzięki wspaniałej pogodzie udało nam się zobaczyć wszystkie, najważniejsze zabytki, łącznie z Domem Kata, Ratuszem, zabytkowymi kamienicami, kościołem parafialnym pw. św. Jana Ewangelisty, czy wieżami bramnymi: Wrocławską, Kłodzką i Ząbkowicką. Miasto idealnie zachowało swój historyczny charakter, dzięki któremu mogliśmy się, choć na chwilę, przenieść w klimat średniowiecza [http://www.seniorwopolu.pl/warto-wiedziec/relacja-z-wycieczki-do-paczkowa]


28 września 2017 r. Kędzierzyn – Koźle/Ceska Skalica

W dniu 28 września 2017 r. seniorzy z Kędzierzyna-Koźla wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu z pogranicza religijnego i kulturowego – poświęceniu i odpuście w Czeskiej Skalicy. Czeski odpust to odpowiednik polskich dożynek, jego tradycja jest kultywowana ze szczególną dbałością przez mieszkańców Ceskiej Skalicy. Za organizację wydarzenia w ramach projektu „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” odpowiedzialne było lokalnie działające Stowarzyszenie Barunka. Przedsięwzięcie rozpoczęła msza święta w Kościele Wniebowzięcia Marii Panny w Małej Skalicy, podczas której nastąpiło poświęcenie plonów. Następnie ludność miasta oraz zaproszeni goście uczestniczyli w kolorowym, barwnym korowodzie dożynkowym. Każdy z uczestników poznał tradycje dożynkowe i obrzędy panujące u naszych południowych sąsiadów, w tym przygotowanie dożynkowego wieńca przez żniwiarzy i dzieci. Seniorzy z Kędzierzyna-Koźla wzięli udział w konkursie na najsmaczniejszy i najpiękniejszy kołacz dożynkowy. Kędzierzyńskie smakołyki przygotowały panie z Domu Dziennego Pobytu nr 2 „Magnolia” i nr 3 „Radość”. Artystyczne dusze mogły wziąć udział w warsztatach wyrobów ze słomy. Całość wydarzenia zwieńczyła -oprawiona w tradycyjne występy na historycznych instrumentach ludowych oraz śpiewy i tańce zespołu folklorystycznego Barunka – dożynkowa biesiada na placu przy Rudrowym Młynie w Ratiborzycach. Uczestnicy wyjazdu do Ceskiej Skalicy byli pod ogromnym wrażeniem staranności organizatorów w organizacji odpustu w wielkim szacunku do tradycji. Na długo w pamięci pozostaną przepiękne obrzędy, stroje, muzyka ludowa i smak tradycyjnego kołacza.


18 września 2017 r. Niemodlin

Seniorzy ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niemodlinie zainaugurowali nowy rok akademicki. Uroczystość odbyła się w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Spotkanie prowadziła, Teresa Kucharzak – Juszczyk – prezes Stowarzyszenia. Zaproszona na inaugurację burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz podziękowała seniorom za dotychczasową aktywność i zaangażowanie, podkreślając znaczenie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. UTW Niemodlin jest placówką dydaktyczną dla osób starszych (55+), której celem jest poprawa jakości życia poprzez kształcenie, rozwój zainteresowań, aktywizację społeczną, udział w kulturze i integrację. Inauguracyjny wykład pt. “Radość życia jako predykator pomyślnego starzenia się” wygłosiła dr Walentyna Wnuk Na zakończenie seniorzy słuchali piosenek w wykonaniu męskiego zespołu wokalno – instrumentalnego “Metronom”. [http://niemodlin.pl/3376/114/seniorzy-zainaugurowali-nowy-rok-akademicki.html]

 


28 sierpnia 2017 r. Kędzierzyn – Koźle – Kłodzko

Seniorzy z Kędzierzyna-Koźla uczestniczyli w „I Targach Senioralnych”, które odbywały się w Kłodzku. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu “Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Wśród wielu atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy można wymienić: konkurs wiedzy na temat uprawy roślin, w tym roślin balkonowych, warsztaty rękodzieła (wykonanie przez każdego uczestnika indywidualnego kotylionu), warsztaty kulinarne (przygotowanie potrawy z cukinii i regionalnego sera, zupy warzywnej bez wody oraz potrawki mięsnej), warsztatów w zakresie metamorfozy dla pań (manicure, porady kosmetyczne, usługi fryzjerskie). Dużym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja Pana Witolda Czuksanowa – specjalisty w dziedzinie uprawy roślin, dotycząca właściwej uprawy i pielęgnacji wrzosów, roślin cebulowych oraz traw. Na scenie seniorom zaproponowano szereg koncertów zespołów senioralnych, występy kabaretowe oraz pokaz mody. W ramach targów seniorzy mogli zakupić w kramach wyroby rękodzielnicze, sprzęt rehabilitacyjny. Możliwa była degustacja wyrobów cukierniczych wykonanych przez samych seniorów. Dla uczestników wydarzenia niezwykłą atrakcję stanowiło przejście Podziemną Trasą Turystyczną, połączone z opowieściami dotyczącymi historii Twierdzy Kłodzkiej.


4-6 sierpnia 2017 r. Opole

W dniach od 4-6.08.2017r. gościliśmy grupę międzypokoleniową z Piotrkowa Trybunalskiego, w ramach projektu “Piotrków Trybunalski i Opole – 800 lat – rocznica która łączy”. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim, na czele z koordynatorem projektu Panią Lilianą Adaszek-kierownikiem MOK w Piotrkowie Trybunalskim przy współpracy z Centrum Informacyjno – Edukacyjnym “Senior w Opolu” reprezentowanym przez Panią koordynator Małgorzatę Jarosz – Basztabin.

Dzięki uprzejmości Pani kierownik Edyty Solarskiej-Halaby gości przywitaliśmy w Domu Dziennego Pobytu “Złota Jesień”. W ramach projektu zaprezentowali oni piękne przedstawienie opowiadające o legendach i tradycjach Piotrkowa Trybunalskiego pt. “Etiuda Trybunalska”. Następnie grupa taneczna „Senior Dance” z Domu Dziennego Pobytu “Złota Jesień” rozbawiła widownię i zachęciła do wspólnej zabawy. Na zakończenie uczestnicy zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek. Dodatkowo wieczór uświetniła wystawa prac malarskich oraz fotograficznych dotyczących Piotrkowa Trybunalskiego przywieziona przez naszych gości. Kolejny dzień przywitał nas piękną pogodą, co zainspirowało sekcję fotograficzną do wyruszenia, już o wschodzie słońca, w poszukiwaniu ciekawych ujęć. Z niecierpliwością czekamy na efekty ich prac, które będziemy mogli podziwiać podczas rewizyty, na którą zostaliśmy zaproszeni pod koniec września. Niewątpliwą atrakcją było zwiedzanie Wzgórza Uniwersyteckiego pod opieką przewodnika Bogdana Laitl, który z pasją opowiadał o historii i zabytkach tego niezwykle urokliwego zakątka naszego miasta. Na zakończenie dnia Centrum Informacyjno – Edukacyjne „Senior w Opolu” przygotowało grę miejską, z wiedzy o Opolu. Zabawa rozpoczęła się spacerem przez miasto. Tym razem przewodnikiem grupy była Pani Irena Krasicka, która oprócz ogromnej wiedzy przekazała uczestnikom spory zastrzyk humoru. Przy Stawku Barlickiego rozstrzygnięto zwycięzców zabawy i rozdano podarunki oraz poczęstowano chłodnymi napojami, przy muzyce i efektownym pokazie fontanny. Ostatni dzień pobytu grupy z Piotrkowa Trybunalskiego zwieńczyło zwiedzanie Amfiteatru i Muzeum Polskiej Piosenki, które z pewnością, zapadnie naszym gościom w pamięci na bardzo długo. Dodatkową niespodzianką była ponowna wystawa prac plastycznych oraz fotograficznych naszych gości, tym razem w holu głównym Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Na pożegnanie, nad Stawkiem Barlickiego, odbył się wspólny happening pod znaczącym hasłem “Życie jest piękne”.


19 lipca.2017 r. Kędzierzyn – Koźle

W Domu Dziennego Pobytu Nr 5 “Nasz dom” w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się VII edycja projektu Mała Olimpiada Sportowa. W zawodach brały udział dwie pięcioosobowe drużyny: seniorzy z DDP Nr 5 “Nasz dom” i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy “Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu. Nie brakowało również kibiców i dobrego humoru u wszystkich zgromadzonych na wydarzeniu. Zawodnicy brali udział w sześciu konkurencjach, takich, jak: mini hokej, marszobieg z kijkami, układanie na czas puzzli i inne. Przeprowadzono również konkurencję o nazwie łamaniec językowy, w której brali udział pracownicy Domu Dziennego Pobytu. W zawodach oceniano: szacunek dla przeciwnika, przestrzeganie zasad konkurencji, dokładność wykonywania zadań i uczciwość. Każda drużyna otrzymała pamiątkowy dyplom, a wszyscy zawodnicy nagrody za uczestnictwo.

Foto. Uroczyste wręczenie dyplomów podczas Małej Olimpiady Sportowej


13 czerwca 2017 Opole

W Centrum „Senior w Opolu” ciekawe spotkanie z przedstawicielami Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach oraz przedstawicielami Związku Emerytów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele Rady Seniorów Miasta Opola. Po prezentacji zakresu działalności Centrum „Senior w Opolu”, następnie Rady Seniorów z Głuchołaz oraz Rady Seniorów z Opola uczestnicy spotkania spacerem przez centrum miasta udali się do Domu Dziennego Pobytu Magda – Maria. Kolejnym punktem spotkania było zwiedzane w radosnym, muzycznym nastroju Muzeum Polskiej Piosenki z zabawną sesją fotograficzną w strojach znanych gwiazd.


1 czerwca 2017 Niemodlin

“Gimnastyka od przedszkola do seniora” – pod tym hasłem na terenie Dziennego Domu Senior – WIGOR zorganizowana została impreza integracyjna. We wspólnych zabawach i gimnastyce uczestniczyli zarówno seniorzy jak i dzieci z Przedszkola nr 2 w Niemodlinie. Burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz złożyła przedszkolakom życzenia z okazji Dnia Dziecka oraz przekazała kosz ze słodyczami. Panie z Domu Senior – WIGOR upiekły ponad 100 rogalików i przygotowały inne niespodzianki dla dzieci. Było także wspólne grillowanie. W imprezie uczestniczyli seniorzy korzystający z Dziennego Domu Senior – WIGOR oraz z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Niemodlina. Przypomnijmy, że Dom Senior – WIGOR prowadzi Fundacja Bądź Dobroczyńcą [http://niemodlin.pl/3175/114].


1 czerwca 2017 Strzelce Opolskie

Na Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich odbył się Dzień Twórczej Profilaktyki, której organizatorami byli Gmina Strzelce Opolskie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Strzelecki Ośrodek Kultury. Impreza rozpoczęła się happeningiem” Przestańmy Biec”, który przeszedł ulicami miasta pod budynek Urzędu Miejskiego. Hasła promowały zdrowy styl życia. Imprezę otworzył Burmistrz Strzelec Opolskich Pan Tadeusz Goc. W trakcie imprezy nie brakowało akcentów senioralnych – czynne były punkty informacyjne: „Koperty życia”, „Przemocy w rodzinie”, „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora”, „Karty Dużej Rodziny”, „Lokalnego Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych”, działalności: Klubu Seniora, Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Środowiskowego Domu Samopomocy, Stowarzyszenia Przedsiębiorczości Społecznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. [http://www.opsstrzelce.pl/]


25 maja 2017 Opole

W Centrum Informacyjno – Edukacyjnym „Senior w Opolu” odbyło się Forum Dyskusyjne Integracji Środowiska Senioralnego w Opolu, na które zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Opolu na rzecz seniorów. Odbyła się Debata pt. Integracja Środowiska Senioralnego w Opolu w zakresie: działalności, wymiany propozycji, pomysłów i wniosków realizowanych i planowanych w organizacjach senioralnych w Opolu. W trakcie Forum w ramach prelekcji towarzyszących zapoznano uczestników m.in. z Pakietem Informacji Policjanta Komisariatu Policji, przekazanym przez Sebastiana Madurę dotyczącego Bezpieczeństwa Seniorów, Krajowej Mapy Zagrożeń oraz akcji Dzielnicowy na telefon 2 x w miesiącu. Odbyła się także prelekcja Rzecznika Praw Konsumenta w Opolu – Marka Trejdy, na temat, jak powinien postępować świadomy konsument przed podpisaniem każdej umowy. Zaprezentowała się także Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna „Klinika Prawa”, w ramach której, studenci Prawa udzielają darmowych porad prawnych. Przedstawicielka Centrum Dialogu Obywatelskiego Marzena Siedlaczek przedstawiła aktualny harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty oraz zasady wypełniania i zgłaszania wniosków i programów. Przedstawicielka i organizatorka Telefonu Życzliwości 60+ dr Halina Pięta poinformowało o zasadach funkcjonowania tej oferty, zaprosiła do współpracy i zapowiedziała rozszerzenie akcji informacyjnej od września.


24 maja 2017 Krapkowice

Spotkanie seniorów z Krapkowickiego Domu Dziennego Pobytu w Świetlicy w Ściborowicach. Brało w nim udział 15 osób – czas ten wykorzystaliśmy na próby przed występami w Domu Kultury i ćwiczeniami sprawnościowymi przed olimpiadą. Seniorzy są bardzo aktywni, nie idzie się z nimi nudzić. Ćwiczyliśmy śpiewy, sprawność fizyczną, a to wszystko przy kawie i grillu [http://www.ops.krapkowice.pl].


20 maja 2017 Dobrzeń Wielki

„Od jeziora do jeziora – Polska biega”. III Gminne Zawody Międzypokoleniowe – integracyjna impreza sportowo – rekreacyjna.


16-19 maja 2017 Opole

19 Opolskie Dni Seniora – w bogatym programie czterodniowego święta opolskich seniorów znalazły się m.in.: Msza Święta w Katedrze w intencji seniorów, Korowód pod patronatem Rady Seniorów Miasta Opola, występy artystyczne na opolskim rynku, spacer z ”Duchem Czasu” – szukanie śladów młodości, „Aktywni w każdym wieku” – seminarium i warsztaty, Dancing seniorów w 800 lecie na 800 par, Wielka Majówka w skansenie w Bierkowicach, Dzień – Senior w Muzeum Polskiej Piosenki, a także wiele innych interesujących wydarzeń. Po wspaniałych przeżyciach z niecierpliwością czekamy na przyszłoroczne 20 jubileuszowe Opolskie Dni Seniora.


13 kwietnia 2017 Kamionek

Przedświąteczne spotkanie integracyjne mieszkańców Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku oraz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie. W gościnnych progach Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku odbyło się przedświąteczne spotkanie integracyjne mieszkańców Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku oraz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie. W spotkaniu uczestniczyli również Ksiądz Proboszcz Arnold Nowak, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” Gizela Sapok. Po części oficjalnej w której nie zabrakło modlitwy i życzeń goście zasiedli do odświętnie udekorowanych stołów, na których królowały nie tylko jajka, baby wielkanocne i żurek, był również czas na rozmowę, wspominanie tradycji wielkanocnych i składanie sobie wzajemnie życzeń [http://ops.gogolin.pl/9348/608].


marzec 2017 – Nysa

„Bezpieczny i świadomy senior” – pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie zaangażowali się w cykl działań profilaktycznych pt. „Bezpieczny i świadomy senior” organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Nysie wspólnie z Państwową Strażą Pożarną w Nysie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Działania profilaktyczne pt. „Bezpieczny i świadomy senior”, obejmują zakres zagadnień dotyczących najczęściej popełnianych przestępstw i oszustw na osobach starszych, jak również omówione są problemy i zagrożenia seniorów na drodze. CKZ i U wraz z PWSZ przekazują cenne wskazówki na temat pierwszych oznak chorób jakie mogą dotykać osoby starsze. Ponadto poruszony jest temat bezpieczeństwa pożarowego w domu przez Państwową Straż Pożarną. Ponadto w spotkaniach uczestniczy dzielnicowy z danego rejonu, który odpowiada na nurtujące pytania mieszkańców. [http://ops-nysa.pl/2017/03/23/bezpieczny-swiadomy-senior/]


15 marca 2017 r. – Opole

W dniu 15.03.2017r. w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym “Senior w Opolu”, dzięki uprzejmości gości z Instytutu Konfucjusza przy Politechnice Opolskiej, odbyły się warsztaty Kaligrafii Chińskiej połączone z pokazem ceremonii parzenia chińskiej herbaty. Przybyli goście degustowali różne rodzaje chińskiej herbaty a na pamiątkę otrzymali swoje imiona napisane w języku chińskim.


9 marca 2017 Głuchołazy

W życiu piękne są tylko chwile…” – Wolontariusze Seniorom. Dzień Kobiet to szczególna okazja, by pamiętać o Seniorach. W czwartek 9 marca 2017r. wolontariusze z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach, pod opieką Pań Doroty Rytko i Małgorzaty Wiśniewskiej – Sowiak, spędzili czas w gronie Seniorek Klubu “Wichrowe Wzgórze”. Spotkanie uświetnili programem muzycznym. W Paniach odżywały miłe wspomnienia, gdy rozbrzmiewały melodie piosenek Czesława Niemena, Ireny Jarockiej, Maryli Rodowicz, Zespołu Dwa plus Jeden w wykonaniu Martyny Maciuch, Sandry Wąsiel, Karoliny Alasińskiej, Roksany Buski, Dawida Klimasa. Nie mogło zabraknąć serdecznych, ale i dowcipnych życzeń złożonych przez Dawida. O historii Dnia Kobiet powiedziano również kilka słów, a potem był czas na anegdoty, wspólne śpiewanie i słodki poczęstunek. Wzruszenia, uśmiechy i zadowolenie dopełniły całości. Wszyscy byli zadowoleni, bo przecież: “W życiu piękne są tylko chwile…” [Redaktorzy “Chrobry News, http://www.ops-glucholazy.pl/index.php?view=news&id=90]


2 marca 2017 r. – Kędzierzyn – Koźle

Instruktaż pierwszej pomocy – w dniu 02.03.2017 roku seniorzy z Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz Dom” uczestniczyli w cennej lekcji udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż przeprowadził mł. kapitan Grzegorz Pawełek z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu. Podopieczni zostali wzbogaceni nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz postępowania w innych sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy.


luty – marzec 2017 – Kędzierzyn – Koźle

 „Bezpieczny senior” –  to cykl spotkań w okresie luty-marzec 2017 r. przeprowadzonych w pięciu domach dziennego pobytu na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle, mających na celu uwrażliwienie seniorów na realne ryzyko oszustwa metodą „na wnuczka” oraz w zakresie innych zagrożeń dla osób w wieku senioralnym występujących w przestrzeni publicznej, w której się poruszają. Spotkania prowadzą dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.


22 luty 2017 – Kędzierzyn – Koźle

Zabawa ostatkowa „Indiańska wioska” – na zakończenie karnawału, w dniu 22.02.2017 r. podopieczni Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” bawili się na zabawie karnawałowej pt. „Indiańska wioska”. Spotkanie przy muzyce, zabawach i konkursach o tematyce indiańskiej uznano za niezwykle atrakcyjne i warte powtórzenia za rok.


luty 2017 – – Kędzierzyn – Koźle

Projekt wizażu i pielęgnacji ,,Piękna jesień” – przedsięwzięcie zrealizowane w lutym 2017 r. miało na celu poprawę zdrowia, kondycji fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia, ale także poszerzenie wiadomości i umiejętności podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Nr 2 „Magnolia” w Kędzierzynie-Koźlu o nowe technologie kosmetyczne. W ramach projektu odbyły się trzy spotkania: spa dla panów (zabiegi kosmetyczne dla mężczyzn), warsztaty z wykonywania henny i maseczek, a także prelekcja pt. Jak unikać błędów podczas malowania paznokci? Projekt wzbudził duże zainteresowanie wśród seniorów i wpłynął bez wątpienia na poprawę samopoczucia i zwiększenie pewności siebie u uczestniczących w nim osób.


15 lutego 2017 – Niemodlin

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” Niemodlinie- w dniu 15 lutego 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie Domu Dziennego „Senior – WIGOR” w Niemodlinie. Placówka funkcjonuje od stycznia 2017 r. w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 3. Jest to miejsce, w którym seniorzy z gminy Niemodlin będą mogli wspólnie spędzać czas i brać udział w ciekawych i rozwijających aktywnościach. Dom prowadzi Fundacja „Bądź Dobroczyńcą” z Opola, która realizuje rozmaite działania mające na celu wspieranie i aktywizowanie różnych grup społecznych, w tym także seniorów. Uroczystego otwarcia oraz powitania przybyłych gości dokonały: Burmistrz Niemodlina – Dorota Koncewicz oraz Prezes Fundacji „Bądź Dobroczyńcą” – Małgorzata Czerwińska. W wydarzeniu wzięli udział między innymi przedstawiciele władz samorządowych gminy, zarząd i pracownicy Fundacji, pracownicy Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, zaproszeni goście, mieszkańcy oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Całość uświetnił występ Chóru „Old Singers” pod przewodnictwem Ewy Wocial, działający przy Klubie Seniora S.O.W.A. w Opolu, który również prowadzi Fundacja „Bądź Dobroczyńcą”. Po oficjalnej części spotkania, przybyli goście mieli możliwość zwiedzania Domu, zapoznania się z jego ofertą oraz odbycia rozmów przy słodkim poczęstunku. Głównym celem realizowanej inicjatywy jest wsparcie osób starszych poprzez stworzenie im takiego miejsca, w którym będą mogli aktywizować się, integrować oraz rozwijać swoje pasje i uzdolnienia. Uczestnicy Domu będą mogli skorzystać m.in. z oferty edukacyjnej, prozdrowotnej, kulturalnej i rekreacyjnej. Do dyspozycji seniorów jest pokój dzienny z jadalnią, kuchnia, sala do zwiększania aktywności ruchowej (fizjoterapeutyczna), pokój do relaksu, pokój pielęgniarski, sala klubowa oraz taka w której będzie odbywać się poradnictwo indywidualne m.in. psychologiczne, z zakresu spraw rodzinnych czy prawnych. Pomieszczenia zostały umeblowane oraz wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy, AGD oraz RTV. Realizacja tego zadania dofinansowana została przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.


23 stycznia 2017 – Opole

Uroczyste otwarcie Centrum Informacyjno – Edukacyjnego „Senior” w Opolu – w dniu 23.01.2017r. przy ul. Nysy Łużyckiej 7a została otwarta nowa siedziba Centrum Informacyjno – Edukacyjnego „Senior” w Opolu. Otwarcie uświetnił znakomity występ dzieci i młodzieży zrzeszonych w Opolskim Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju z Trisomią 21 TRISO. Podczas spotkania uczestnicy mogli podziwiać również wystawę prac malarskich przygotowaną przez opolskiego artystę Pana Jerzego Kamińskiego. Prace mistrza spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem. Wystawę będzie można podziwiać w nowej siedzibie Centrum jeszcze w miesiącu lutym.

Centrum jest miejscem wsparcia dla seniorek i seniorów, chcących: uzyskać potrzebną informację, zaangażować się w różnorodne działania, zarówno jako uczestniczka/uczestnik, jak i realizatorka/realizator, rozwijać się i edukować.

Najważniejsze zadania Centrum to:

  1. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych.
  2. Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie integracji społecznej i dialogu międzypokoleniowego.
  3. Prowadzenie poradnictwa i rzecznictwa interesów seniorów i ich rodzin.
  4. Rozwój sieci wsparcia – klubów seniorów.
  5. Promocja i wsparcie działań wolontariackich seniorów.
  6. Realizacja badań i analiz potrzeb społecznych środowiska seniorów.
  7. Wsparcie logistyczne Rady Seniorów Miasta Opola

Od 1 stycznia 2017 roku ruszyła Karta „Opolski Senior”, która skierowana jest do mieszkańców miasta Opola w wieku 65 lat i powyżej. Ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów z miasta Opola poprzez stworzenie i rozwijanie systemu ulg i preferencji, umożliwiających większy dostęp do różnorodnych produktów i usług, dóbr kultury i rozrywki oraz zachęcić do uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych. Posiadacze Karty „Opolski Senior” będą mogli korzystać z ulg, zniżek, promocji i ofert przygotowanych dla nich przez instytucje miejskie oraz prywatnych przedsiębiorców – partnerów programu. Formularz wniosku można pobrać w: Centrum Edukacyjno-Informacyjnym ,,Senior w Opolu”, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Urzędzie Miasta Opola-Biuro Obsługi Obywatela oraz na stronach internetowych: www.seniorwopolu.pl i www.opole.pl. Wniosek można składać w Centrum Edukacyjno-Informacyjnym ,,Senior w Opolu” w godzinach od 9.00 do 15.00 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres ww. Centrum.


Empowerment SENIOR – 01/2017


Empowerment SENIOR – 02/2017


Empowerment SENIOR – 03/2017


Empowerment SENIOR – 04/2017


Empowerment SENIOR – 01/2018


Empowerment SENIOR – 02/2018


Empowerment SENIOR – 03/2018


Empowerment SENIOR – 04/2018